Regulamin sklepu

 

Postanowienia wstępne:

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.starmann.pl (dalej  jako „Sklep”).
 2. Podmiot korzystający ze sklepu obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Jeżeli Klient nie zgadza się z brzmieniem niniejszego Regulaminu, winien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze Sklepu.
 3. Sklep prowadzi Firma Starmann Marcin Staroń, forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przy ulicy Zabłocińskiej 9/1 w Warszawie, pod numerem wpisu 3526 ewidencji działalności gospodarczej w Kozienicach uzyskanym 1 czerwca 2000 roku, numer NIP: 9482018120, REGON: 672011871.

 

Numer Rachunku Bankowego: MBank 34 1140 2004 0000 3002 2338 2700

 

Informacje ogólne:

 

 1. Produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewniał, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 

 1. Podane ceny w sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny wyrażone są w złotych polskich. Do podanych cen należy doliczyć koszty wysyłki towaru, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie sklepu.
 2. W zakresie świadczonych usług drogą elektroniczną, sklep umożliwia osobom korzystającym z jego usług:
 • rejestrację konta klienta;
 • korzystanie z biuletynu informacyjnego;
 • korzystanie z udostępnionych funkcjonalności sklepu; likwidację konta klienta

 

 1. Usługi świadczone przez sklep drogą elektroniczną są nieodpłatne.

 

Zasady składania i realizacji zamówień:

 

 1. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem interfejsu Sklepu, poczty elektronicznej lub przez telefon. Podczas składania zamówienia Klient obowiązany jest wyrazić zgodę na brzmienie Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Dane kontaktowe dostępne są na stronie www.starmann.pl w zakładce kontakt.
 2. Klient obowiązany jest podać prawidłowe dane podczas składania zamówienia. Podanie błędnych danych może utrudnić bądź uniemożliwić dokonanie transakcji.
 3. Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 4. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa ofertę kupna towarów wskazanych w zamówieniu. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, jeżeli Sprzedawca ofertę Klienta przyjmie. Po złożeniu oferty Klient niezwłocznie otrzyma, na podany przez siebie adres e-mail, wygenerowany automatycznie komunikat potwierdzający otrzymanie przez Sprzedawcę oferty kupna.
 5. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, informując Klienta o przyczynie odmowy.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta, na adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub rejestracji Konta, wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Wiadomość ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedawcę złożonej przez Klienta oferty.
 7. Informacje o dostępności towaru podane są przy jego opisie.
 8. W przypadku braku towaru wskazanego w zamówieniu Klient zostanie poinformowany o możliwych wariantach dostarczenia towaru: realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia.
 9. Realizacja i wysyłka towaru nastąpią:w przypadku zamówień płatnych tradycyjnym przelewem na konto Sprzedawcy - po zaksięgowaniu przedpłaty koncie bankowym Sprzedawcy, w przypadku zamówień płatnych kanałem elektronicznym PayPal.com lub przelewy24.pl - po otrzymaniu informacji od PayPal.com lub przelewy24.pl o pozytywnej autoryzacji transakcji,w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (płatność za pobraniem) - po wysłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 10. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę oferty kupna nie zostanie przez Klienta uregulowana płatność, zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę (nie dotyczy zamówień, w stosunku do których wybrano opcję płatności za pobraniem);
 11. Klient może zmienić swoje zamówienie do momentu wysyłki towaru, pisząc na adres: sklep@starmann.pl
 12. W wypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn obiektywnych, nieleżących po stronie Sprzedawcy lub mających charakter nagłej sytuacji, której mimo zachowania należytej staranności nie dało się przewidzieć, Sprzedawca może po uzgodnieniu z Klientem - zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę. W takim przypadku Klient ma prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w regulaminie.

 

Formy płatności:

 

 1. Możliwe są następujące formy płatności:
 • przelewem na konto Sprzedawcy

Numer Rachunku Bankowego: MBank 34 1140 2004 0000 3002 2338 2700

(niezbędne informacje do realizacji przelewu, w tym numer konta bankowego Sprzedawcy i numer zamówienia zostaną przesłane pocztą elektroniczną wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji);

 • płatność w kanale elektronicznym tzw. "błyskawiczny przelew" za pośrednictwem systemu płatniczego PayPal lub przelewy24(do realizacji płatności niezbędne jest posiadanie konta w banku umożliwiającym realizację takich przelewów np. mBank, Inteligo, itp. - pełna, aktualna lista obsługiwanych banków jest dostępna na stronie payu.pl);płatność w kanale elektronicznym kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatniczego payu.pl (do realizacji płatności niezbędne jest posiadanie karty płatniczej akceptowanej przez serwis payu.pl np. VISA, MasterCard, Diners Club i inne -pełna, aktualna lista obsługiwanych kart płatniczych dostępna jest na stronach www.PayPal.com, lub www.przelewy24.pl);
 • za pobraniem - płatność gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru (przy płatności za pobraniem, formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 

Sposoby i koszty dostawy:

 

 1. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:
 • Firma kurierska – przedpłata;
 • Firma kurierska - za pobranie
 • Wysyłka zagraniczna
 • Paczkomaty InPost

 

Uwaga: Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia niektórych wymienionych powyżej form dostawy w przypadku stwierdzenia problemów technicznych występujących po stronie firm przewozowych lub wystąpienia częstych przypadków opóźnienia doręczeń zwłaszcza w okresach świątecznych i/lub wakacyjnych.

 

 1. Koszt dostawy jest uzależniony od sposobu dostawy i wysokości zamówienia. Koszt dostarczenia towaru o wartości do 300 zł brutto na terenie Polski wynosi:

 

 • Kurier przedpłata (przelew, przelew błyskawiczny, karta kredytowa) - 13,90 zł.
 • Kurier pobranie - 18,90 zł.
 • Paczkomaty InPost - zgodnie z cennikiem

 

* Koszt dostawy za granicę realizowany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej i wynosi 30 zł, jeżeli koszt wysyłki do kraju Klienta okaże się niższy, wówczas Klient otrzyma bon wyrównawczy.

 

 1. Koszt dostarczenia towaru powyżej kwoty 300 zł brutto na terenie Polski wynosi:
 • Kurier przedpłata (przelew, przelew błyskawiczny, karta kredytowa) - 0 zł
 • Kurier pobranie - 5,00 zł
 • Paczkomaty InPost - 0 zł.

 

*Koszt dostawy za granicę realizowany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej i wynosi 30 zł, jeżeli koszt wysyłki do kraju Klienta okaże się niższy, wówczas Klient otrzyma bon wyrównawczy.

 

 1. Jeżeli podczas doręczenia Klient zauważy uszkodzenia mechaniczne paczki lub naruszenia firmowej taśmy na przesyłce, Klient ma prawo sprawdzić zawartość otrzymanej paczki. W takim przypadku zalecamy sporządzenie wspólnie z kurierem protokołu zawierającego: datę zdarzenia, krótki opis uszkodzeń oraz podpis Klienta oraz kuriera. W takim przypadku Klient może również odmówić przyjęcia uszkodzonej bądź niekompletnej paczki.

 

Gwarancje i Reklamacje:

 

 1. Każdy zakupiony produkt objęty jest dwuletnią gwarancją producenta.
 2. W razie stwierdzenia wad towaru lub niezgodności kupionego towaru z umową, należy o tym fakcie powiadomić Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: sklep@starmann.pl bądź pisemnie na adres podany na stronie sklepu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta, numer zamówienia, opis wady lub niezgodności towaru z umową, określenie roszczenia, podpis Klienta w przypadku składania reklamacji drogą pisemną.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do postępowania reklamacyjnego w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu.

 

Odstąpienie od umowy:

 

 1. Klient będący konsumentem, który zakupił towar za pośrednictwem sklepu ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
 2. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez Sprzedawcę niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał skuteczne oświadczenie o skorzystaniu przez Klienta z prawa odstąpienia. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, z jakich Klient skorzystał dokonując tych płatności. Skorzystanie z odmiennego sposobu zwrotu płatności możliwe jest na podstawie indywidualnych ustaleń.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Klient obowiązany jest dostarczyć towar Sprzedawcy na swój koszt (jeżeli koszt zwrotu towaru ze względu na jego charakter jest wyższy, aniżeli koszt odesłania go proponowanym kurierem  w trybie zwykłym, Sprzedawca o powyższym informuje każdorazowo na stronie internetowej danego towaru). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do odstąpienia od Umowy.
 5. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przedstawiona przez Klienta przestaje wiązać.

 

Prawa autorskie:

 

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej.
 2. Informacje zamieszczone w ramach Sklepu (między innymi teksty, ilustracje i dźwięki) poza ściśle prywatnymi celami lub innymi zaznaczonymi w tej informacji, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy lub właścicieli tych informacji.
 3. Korzystanie ze Sklepu dozwolone jest wyłącznie za pomocą dostarczanego przez Sklep interfejsu.
 4. Wszelkie znaki towarowe, znaki firmowe oraz emblematy zamieszczone na stronie Sklepu są zastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do ich właścicieli.

 

Dane osobowe:

 

 1.  Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. 
 2.  Dane osobowe Klienta (Kupującego) przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności.  
 1.  Dane Klientów przetwarzane są w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności Starmann.pl znajdującej się na stronie Sklepu w zakładce "Polityka Prywatności".
 2. Klient jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim koncie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Klient udostępnił Konto.

 

Postanowienia końcowe:

 

 1. Zarówno Umowa, jaki i umowa sprzedaży, zawierane są w języku polskim
 2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia użytkownikom niniejszy regulamin przed zawarciem Umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Do prawidłowego korzystania ze sklepu niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa.
 4. W ramach korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, Klientów obowiązuje całkowity zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz 

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 1. Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą umowy;

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór formularza odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

STARMANN Marcin Staroń

ul. Zabłocińska 9

01-697 Warszawa

e-mail: marcin.staron@starmann.pl

 

Ja/My ….................................................................................................................................................

niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Data zawarcia umowy/odbioru(*):.........................................................................................................

Imię i nazwisko Konsumenta(ów):.........................................................................................................

Adres Konsumenta(ów):.........................................................................................................................

 

Podpis Konsumenta(ów):.......................................................................................................................

(tylko jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

 

Data:.............................

 

*niepotrzebne skreślić